ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 9/1/2019

Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019

Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.071,131
UNLEADED 100 BIO 1.137,796
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 917,566
HEATING GASOIL (ΧΠ) 713,531
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 843,027
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 461,607
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,907
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,416
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 502,787
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 408,569
Fuel Oil No 380 1%S 395,573
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 517,430
KERO SPECIAL 522,720
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,260
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 326,990
ΒΕΘ 50/70 313,780