ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

Όπως μας ενημέρωσαν από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΚτΠ ΑΕ μέσα στην εβδομάδα θα αρχίσουν να ενημερώνουν τους δικαιούχους της επιδότησης για την αποστολή των τελευταίων δικαιολογητικών ώστε να προχωρήσουν στην εκταμίευση των χρημάτων από τέλος του μήνα. Όσο πιο γρήγορα ανταποκρίνονται οι δικαιούχοι τόσο πιο γρήγορα θα γίνεται η κατάθεση των χρημάτων στους λογαριασμούς τους. Μέσα στους μήνες Μάρτιο το αργότερο Απρίλιο θα ανοίξει ο 6ος κύκλος ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα όσοι απορρίφθηκαν κατά την προηγούμενη διαδικασία καθώς και όσοι εγκατέστησαν το σύστημα μεταγενέστερα.