ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 15/1/2019

Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019

Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.087,008
UNLEADED 100 BIO 1.153,407
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 940,367
HEATING GASOIL (ΧΠ) 736,453
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 876,160
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 496,642
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 556,942
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 618,277
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,605
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 423,245
Fuel Oil No 380 1%S 409,027
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 543,690
KERO SPECIAL 548,940
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 328,730
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 345,330
ΒΕΘ 50/70 332,220