ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 17/1/2019

Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019

Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.086,549
UNLEADED 100 BIO 1.153,174
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 942,443
HEATING GASOIL (ΧΠ) 737,532
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 884,815
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 505,937
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 566,237
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,457
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 552,182
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 422,849
Fuel Oil No 380 1%S 408,478
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 542,320
KERO SPECIAL 547,590
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,780
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 343,450
ΒΕΘ 50/70 330,290