ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 19-21/1/2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 19 έως 21 Ιανουαρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 19 έως 21 Ιανουαρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.089,427
UNLEADED 100 BIO 1.156,367
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 946,246
HEATING GASOIL (ΧΠ) 739,951
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 888,283
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 510,220
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 570,520
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 620,180
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 558,112
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 426,886
Fuel Oil No 380 1%S 412,627
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 544,140
KERO SPECIAL 549,430
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 331,470
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 348,210
ΒΕΘ 50/70 334,990