ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 29/1/2019

Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019

Τρίτη, 29 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.085,798
UNLEADED 100 BIO 1.152,878
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 946,673
HEATING GASOIL (ΧΠ) 740,551
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 895,728
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 514,216
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 574,516
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 651,838
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 555,183
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 435,510
Fuel Oil No 380 1%S 422,035
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 544,880
KERO SPECIAL 550,190
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 339,390
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 356,190
ΒΕΘ 50/70 342,930