ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 6/2/2019

Τετάρτη, 6 Φεβρουάριος 2019

Τετάρτη, 6 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.134,817
UNLEADED 95 BIO 1.090,679 1.090,200
UNLEADED 100 BIO 1.157,343 1.157,729
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 954,250 953,254
HEATING GASOIL (ΧΠ) 747,112 746,013
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 930,112 930,499
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 549,760 546,007
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 610,060 606,307
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,046 701,691
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 593,066
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 446,941 445,823
Fuel Oil No 380 1%S 433,832
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 550,030
KERO SPECIAL 555,290
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 351,720 350,630
ΒΕΑ 30/45 367,290
ΒΕΑ 35/40 368,390
ΒΕΘ 50/70 355,230