ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 12/2/2019

Τρίτη, 12 Φεβρουάριος 2019

Τρίτη, 12 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.141,397
UNLEADED 95 BIO 1.097,259 1.096,760
UNLEADED 100 BIO 1.164,594 1.164,950
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 959,762 958,725
HEATING GASOIL (ΧΠ) 749,664 748,536
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 935,004 935,371
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 558,425 554,601
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 618,725 614,901
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 656,558 680,396
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 609,277
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 451,701 450,562
Fuel Oil No 380 1%S 438,774
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 553,270
KERO SPECIAL 558,580
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 358,670 357,540
ΒΕΑ 30/45 374,370
ΒΕΑ 35/40 375,500
ΒΕΘ 50/70 362,210