ΑΑΔΕ έλεγχοι πρατηρίων

Το σύστημα εισροών – εκροών «κλήρωσε» 546 ελέγχους σε πρατήρια το 2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, ο αριθμός πρατηρίων καυσίμων που ελέγχθηκαν πανελλαδικά, με βάση το σύστημα εισροών – εκροών και την αξιοποίηση πρόσθετων πληροφοριών, ανέρχεται σε 546. Από αυτά περίπου ένα στα τρία (181) είχε υποπέσει σε κάποιου είδους παράβαση.

Στις φορολογικές παραβάσεις συγκαταλέγονται περιπτώσεις απόκρυψης φορολογητέας ύλης, μη απόδοσης ΦΠΑ, πραγματοποίησης αγορών άνευ φορολογικού παραστατικού, μη έκδοση παραστατικών, που σε ορισμένες περιπτώσεις, πέραν των προβλεπόμενων προστίμων, οδήγησαν σε αναστολή λειτουργίας των πρατηρίων.

Η αποκρυβείσα ύλη, που διαπίστωσαν οι Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) από τους συγκεκριμένους ελέγχους, ανήλθε σε περίπου 8,3 εκατομμύρια ευρώ.

Στις τελωνειακές παραβάσεις συγκαταλέγονται περιπτώσεις λειτουργίας δεξαμενών χωρίς την προβλεπόμενη άδεια ή ασφράγιστες υπέργειες δεξαμενές, μη κανονικά δείγματα καυσίμων, λαθρεμπορία που σε ορισμένες περιπτώσεις, πέραν των προβλεπόμενων προστίμων, οδήγησε σε κατασχέσεις των προϊόντων και των μέσων μεταφοράς.

Οι κατασχέσεις των πετρελαιοειδών ανέρχονται σε πάνω από 106.000 λίτρα. Οι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Ενδεικτικά, στην Αττική ελέγχθηκε το 18,1% των πρατηρίων και στη Θεσσαλονίκη το 17%. Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν και σε πρατήρια που διαθέτουν υγραέριο. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 422 πρατήρια και εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 138.

Νοθεία

Οπως τονίζεται από την ΑΑΔΕ, σε πολλές περιπτώσεις για την ολοκλήρωση των ελεγκτικών ενεργειών εστάλη σχετικό δείγμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους προκειμένου να διενεργηθεί χημική ανάλυση. Για το 2018, οι Τελωνειακές Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν διαβιβάσει για χημική ανάλυση 1.869 δείγματα και εξ αυτών διαπιστώθηκαν ως μη κανονικά τα 206. Στα περίεργα δείγματα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται περιπτώσεις πετρελαίου κίνησης νοθευμένο με πετρέλαιο θέρμανσης, με άλλα πετρελαϊκά προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε θείο, με νερό και βενζίνες νοθευμένες με άλλες βενζίνες χαμηλών οκτανίων.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των 3.284 δειγμάτων που εστάλησαν για εργαστηριακό έλεγχο, αποτελεί ρεκόρ δειγμάτων που έχει διαχειριστεί το Γενικό Χημείο του Κράτους την τελευταία δεκαετία.

Έντυπη καθημερινή