ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 20/2/2019

Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019

Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.126,650
UNLEADED 100 BIO 1.194,708
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 984,028
HEATING GASOIL (ΧΠ) 776,299
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 968,097
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 592,088
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 652,388
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,705
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 644,058
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 472,855
Fuel Oil No 380 1%S 458,931
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 583,130
KERO SPECIAL 588,470
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 377,690
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 394,600
ΒΕΘ 50/70 381,250