ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 26/2/2019

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

Τρίτη, 26 Φεβρουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.183,897
UNLEADED 95 BIO 1.139,739 1.139,240
UNLEADED 100 BIO 1.207,664 1.208,031
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,895 985,868
HEATING GASOIL (ΧΠ) 777,652 776,523
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 978,877 979,253
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 603,966 600,143
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,266 660,443
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 688,776 712,634
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 658,144
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 466,600 465,460
Fuel Oil No 380 1%S 451,904
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,300
KERO SPECIAL 587,620
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 375,550 374,430
ΒΕΑ 30/45 391,260
ΒΕΑ 35/40 392,380
ΒΕΘ 50/70 379,090