ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 5/3/2019

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019

Τρίτη, 5 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.139,912
UNLEADED 100 BIO 1.207,634
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 988,543
HEATING GASOIL (ΧΠ) 776,563
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 956,738
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 578,226
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,526
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 691,867
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 625,183
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,827
Fuel Oil No 380 1%S 451,172
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,450
KERO SPECIAL 587,750
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,270
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 391,050
ΒΕΘ 50/70 377,800