ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 9-11/3/2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Μαρτίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Μαρτίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.193,701
UNLEADED 95 BIO 1.149,512 1.149,024
UNLEADED 100 BIO 1.217,905 1.218,282
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,458 985,431
HEATING GASOIL (ΧΠ) 772,323 771,204
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 988,569 988,956
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 610,811 606,986
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 671,111 667,286
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 718,391 742,403
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 659,283
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 466,661 465,532
Fuel Oil No 380 1%S 452,585
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,610
KERO SPECIAL 587,950
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 369,760 368,650
ΒΕΑ 30/45 385,570
ΒΕΑ 35/40 386,690
ΒΕΘ 50/70 373,330