ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 14/3/2019

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2019

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.157,862
UNLEADED 100 BIO 1.226,478
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 981,587
HEATING GASOIL (ΧΠ) 768,692
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 994,275
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 617,370
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,670
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 718,147
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 667,552
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 472,142
Fuel Oil No 380 1%S 459,034
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 583,970
KERO SPECIAL 589,330
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 373,080
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 390,030
ΒΕΘ 50/70 376,650