ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 21/3/2019

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2019

Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.166,608
UNLEADED 100 BIO 1.234,890
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 978,993
HEATING GASOIL (ΧΠ) 766,465
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 999,339
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 624,702
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 685,002
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 707,346
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 679,409
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,796
Fuel Oil No 380 1%S 452,311
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,120
KERO SPECIAL 589,430
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,730
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 391,560
ΒΕΘ 50/70 378,270