Στη διάθεση βιοκαυσίμων-βιοαιθέρων μπαίνουν τα ΕΛΠΕ – Συνεργασία με γαλλική εταιρεία

Γιάννα Παπαδημητρίου

Μπορεί να απέβη άκαρπος ο διαγωνισμός για την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών του Ομίλου, αυτό όμως δε σημαίνει ότι τα ΕΛΠΕ δεν τρέχουν ήδη ένα φιλόδοξο σχεδιασμό ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μένει ανεπηρέαστος από τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται το νέο πεδίο δραστηριότητας στο οποίο μπαίνουν τα ΕΛΠΕ κι αφορά τη διάθεση βιοκαυσίμων-βιοαιθέρων, και συγκεκριμένα αιθυλοτριτοβουτυραιθέρων (ΕΤΒΕ).

Το ΥΠΕΝ χορήγησε στα ΕΛΠΕ άδεια διάθεσης βιοκαυσίμων-βιοαιθέρων για διάστημα 10 ετών.

Τα ΕΛΠΕ θα χρησιμοποιήσουν για την άσκηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας τη δεξαμενή με κωδικό P-8811, η οποία βρίσκεται εντός των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου.

Η συγκεκριμένη δεξαμενή, χωρητικότητας 8507 m3, άλλαξε πρόσφατα χρήση από αποθήκευση νάφθας σε αποθήκευση βιοαιθέρων και συγκεκριμένα ΕΤΒΕ.

Από τη Γαλλία η προμήθεια ΕΤΒΕ

Εξάλλου, τα ΕΛΠΕ έχουν υπογράψει από το Νοέμβριο του 2018 σύμβαση προμήθειας ΕΤΒΕ με τη γαλλική εταιρεία LYONDELL CHIMIE FRANCE SAS, η οποία διαρκεί μέχρι τις 31/12/2019.

Η συγκεκριμένη γαλλική εταιρεία διατηρεί μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων/βιορευστών στην επικράτεια του Δήμου του Fos-sur-Mer, στην Aix-en-Provence της Νομαρχίας του Bouches-du-Rhône.

Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν πιστοποιηθεί και για παραγωγή πολυολεφινών και ενδιάμεσων και παράγωγων προϊόντων της εταιρείας LYONDELLBASELL INDUSTRIES.