ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 4/4/2019

Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2019

Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.198,979
UNLEADED 100 BIO 1.268,308
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 984,943
HEATING GASOIL (ΧΠ) 774,672
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 947,625
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 567,130
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 627,430
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 696,638
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 610,121
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 471,959
Fuel Oil No 380 1%S 458,118
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,120
KERO SPECIAL 587,490
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 386,620
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 403,630
ΒΕΘ 50/70 390,200