120 δόσεις: Βήμα –βήμα η ρύθμιση των οφειλών στα Ταμεία

Capital.gr

Σε δύο βασικά στάδια χωρίζεται η διαδικασία της ρύθμισης των οφειλών των επαγγελματιών προς τα ταμεία σε έως 120 δόσεις.

Σύμφωνα με νεότερες οδηγίες του Υπ. Εργασίας που εκδόθηκαν χθες, αμέσως μετά το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για τη νέα ρύθμιση,  το πρώτο στάδιο προβλέπει την υποβολή αίτησης προσδιορισμού οφειλών έως 31 Δεκεμβρίου 2018 , αλλά και του εθελοντικού επανυπολογισμού οφειλών περιόδου μεταξύ της  1η Ιανουαρίου 2002 και της 31ης Δεκεμβρίου 2016.

Το δεύτερο στάδιο προβλέπει την υποβολή αίτησης ρύθμισης των οφειλών.

Όσον αφορά στο πρώτο στάδιο, όπως προβλέπει η σχετική διάταξη, οι ασφαλιστικές οφειλές μη μισθωτών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων περιόδου 2002 -2016 μπορούν να επανυπολογιστούν μετά από επιλογή του οφειλέτη. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ίσχυε κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 (586,08€).

Οι νέες μηνιαίες εισφορές διαμορφώνονται στα 117,22€ για την κύρια σύνταξη (ΕΦΚΑ), στα 40,73€ για την υγεία (ΕΟΠΥΥ), στα 41,03€ για την επικουρική σύνταξη (ΕΤΕΑΕΠ), στα 23,44€ για το εφάπαξ. Στις επιβαρύνσεις έχει υπολογιστεί η έκπτωση που προβλέπεται, ανά περίπτωση (85% για τους επαγγελματίες  ή 100% για τους αγρότες).

Όποιος οφειλέτης επιλέξει  να προωθηθούν οι οφειλές του  προς ένταξη στη νέα ρύθμιση, τυχόν προηγούμενη ενεργή ρύθμιση θα διακοπεί και τα δικαιώματα και ευεργετήματα που προέβλεπε θα απολεσθούν.

– Εάν οι οφειλές ενός επαγγελματία έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη  (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα) και δεν έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση, μπορεί να τις εντάξει στη νέα ρύθμιση.

– Εάν εκκρεμεί αίτημά σας για διαγραφή οφειλών λόγω “εύλογης” αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση καταβολής τους, οι οφειλές δεν εμφανίζονται. Θα εμφανιστούν μετά την έκδοση σχετικής απόφασης.

– Τυχόν οφειλές που δεν περιλαμβάνονται ή θα προκύψουν θα ενταχθούν και αυτές στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.

Να σημειωθεί πως οι οφειλές προς όλους τους φορείς ενδέχεται να μην εμφανίζονται ταυτόχρονα, όταν εκτελούνται εργασίες προσδιορισμού τους.

Ωστόσο, σύμφωνα μπορεί να οριστικοποιηθεί  το αίτημά για ρύθμιση στις 120 δόσεις με τις ήδη αναρτημένες οφειλές.

Όταν αναρτηθούν οι υπόλοιπες οφειλές, θα προωθηθούν προς ένταξη στη ρύθμιση σύμφωνα με την αρχική επιλογή του οφειλέτη.

Εάν ένας οφειλέτης επιθυμεί να προχωρήσει σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών του, θα πρέπει να αναμένει  την ανάρτηση των υπόλοιπων οφειλών.

Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης επιλέγει τον υπολογισμό των οφειλών σας ρυθμισμένων ή μη, με επανυπολογισμό ή χωρίς επανυπολογισμό. Παράλληλα, αποδέχεται  την προώθηση των οφειλών σας στο ΚΕΑΟ ή την αρμόδια υπηρεσία Συντάξεων (εάν έχει  υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης που εκκρεμεί) προς ένταξη στις ρυθμίσεις του Ν. 4611/2019.

Μετά την οριστικοποίηση του αιτήματός ενός οφειλέτη  στο 1ο στάδιο, η όλη διαδικασία περνά στο δεύτερο στάδιο. Σε αυτό,  οι οφειλές προωθούνται κατά περίπτωση:

*Στο ΚΕΑΟ για ρύθμιση των οφειλών. Στην περίπτωση αυτή, όσοι οφειλέτες ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη ρύθμιση,  πρέπει να επισκεφθούν ε το σύνδεσμο του ΚΕΑΟ στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήματος ένταξης στη ρύθμιση.

Παρέχεται δυνατότητα υπολογισμού ρύθμισης (αριθμού δόσεων, ποσού δόσης), έκδοσης απόφασης ρύθμισης κ.λπ.

*  Στην αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων, εφόσον ο οφειλέτης έχει υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης το οποίο εκκρεμεί.
Αναλυτικότερα η ρύθμιση ανά βασική κατηγορία οφειλετών, δηλαδή αφενός τους μη μισθωτούς (σ.σ.: ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες) και αφετέρου τους εργοδότες έχει ως εξής :

1. Η ρύθμιση για μη  μισθωτούς (ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες)

*Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης, σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, συμπεριλαμβανομένων ασφαλισμένων που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης, το οποίο εκκρεμεί

*Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες με ενεργή ή μη επαγγελματική δραστηριότητα.

*Ρυθμίζεται το σύνολο των οφειλών προς ΕΦΚΑ που δημιουργήθηκαν έως 31/12/2018, με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, όπως έχουν διαμορφωθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση.

*Μπορεί να ενταχθεί το ανεξόφλητο υπόλοιπο ενεργής ρύθμισης στις νέες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, δικαιώματα και ευεργετήματα που απορρέουν από την προηγούμενη ρύθμιση θα απολεσθούν.

* Οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα) μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης, υπό την προϋπόθεση να μην έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση.

* Οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός μηχανισμός) μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης, εφόσον ο οφειλέτης το επιλέξει. Η ρύθμιση του Ν. 469/2017 δεν επηρεάζεται ως προς τους υπόλοιπους πιστωτές και εξακολουθεί να ισχύει.

* Οφειλές  από επικουρική ασφάλιση ή πρόνοια (εφάπαξ παροχές) μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επισκεφθούν  τον ιστότοπο www.eteaep.gov.gr/web/.

* Στην παρούσα ρύθμιση  δεν εντάσσονται οφειλές από προαιρετική συνέχιση ασφάλισης και αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων ασφάλισης.

* Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος οφειλέτης για να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση  υποστηρίζεται ηλεκτρονικά και εξελίσσεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο υποβάλλεται αίτημα προσδιορισμού-επανυπολογισμού των οφειλών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Στο δεύτερο στάδιο υποβάλλεται αίτημα ρύθμισης των οφειλών στον σύνδεσμο του ΚΕΑΟ στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ.

*Οι οφειλές για κάθε ιδιότητα ρυθμίζονται αυτοτελώς. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Για τις εργοδοτικές υποχρεώσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στο σύνδεσμο “ΚΕΑΟ”.Για τις ατομικές οφειλές, στην πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο.

*Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται άπαξ έως 30/9/2019.
* Το σύνολο των οφειλών των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων (πλην αγροτών) από 1/1/2002 έως 31/12/2016 δύναται να επανυπολογιστούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη.

* Ο επανυπολογισμός πραγματοποιείται με βάση τον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ίσχυε κατά την 31/12/2018 (586,08€).

* Η επιλογή για επανυπολογισμό αφορά το σύνολο των οφειλών που εμπίπτουν σε επανυπολογισμό.

* Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών  που έχει αναρτηθεί μέχρι να εμφανισθούν οι υπόλοιπες οφειλές μου. Θα οριστικοποιηθεί το αίτημά ενός οφειλέτη  με τις ήδη αναρτημένες οφειλές. Όταν αναρτηθούν οι λοιπές οφειλές, θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email). Οι νέες οφειλές θα διαβιβασθούν στο ΚΕΑΟ σύμφωνα με την αρχική επιλογή του οφειλέτη.
Όποιος επιθυμεί να εντάξει  το σύνολο των οφειλών του στη νέα ρύθμιση, θα πρέπει να αναμένει την ανάρτηση των υπολοίπων οφειλών.

• Όποιος υποβάλει αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και δεν έχουν εμφανισθεί ακόμη οι οφειλές του, δεν θα χάσει την προθεσμία που έχει δοθεί προκειμένου να ενταχθεί στην παρούσα ρύθμιση. Εφόσον έχει ζητήσει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας να προσδιοριστούν/επανυπολογιστούν οι οφειλές προκειμένου να διαβιβαστούν στο ΚΕΑΟ προς ρύθμιση, το αίτημά σας θεωρείται εμπρόθεσμο.

* Οι οφειλές έτους 2018 (δόσεις εκκαθάρισης) θα αναρτηθούν μετά την εκκαθαριστική διαδικασία ασφαλιστικών εισφορών. Εάν επιλέξει κάποιος  την ρύθμιση των λοιπών οφειλών, θα διαβιβασθούν στο ΚΕΑΟ σύμφωνα με την αρχική σας επιλογή.

* Η αποπληρωμή της οφειλής πραγματοποιείται σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50,00€. Επιπλέον, παρέχεται έκπτωση 85% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.

Τέλος, η οφειλή που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον επόμενο μήνα υπαγωγής της, με τόκο βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένου (5%).

* Η αποπληρωμή της οφειλή των αγροτών πραγματοποιείται σε έως 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30,00€. Επιπλέον, παρέχεται έκπτωση 100% επί των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής.Τέλος, η οφειλή που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από τον επόμενο μήνα υπαγωγής της, με τόκο βάσει του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένου (5%).

* Παρέχεται μόνο η δυνατότητα μείωσης του αριθμού των δόσεων όσων ενταχθούν στη νέα ρύθμιση με δόσεις κάτω των 120,  με αναπροσαρμογή του ποσού αυτών και με ελάχιστο ποσό δόσης 50,00€.

* Η ρύθμιση χάνεται όταν το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο της ρύθμισης υπερβεί το ποσό που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις, δεν καταβληθούν βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019. Ως βεβαιωμένες οφειλές νοούνται αυτές που προκύπτουν μετά την ετήσια εκκαθάριση.

* Μετά την απώλεια της ρύθμισης η οφειλή αναβιώνει με τις πάσης φύσεως προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, στην κατάσταση που ήταν πριν από την ημερομηνία υπαγωγή στη ρύθμιση.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις επανυπολογισμού, η οφειλή επανέρχεται στην κατάσταση που ήταν πριν από τον επανυπολογισμό. Ποσά που έχουν καταβληθεί έναντι της νέας ρύθμισης θα αφαιρεθούν. Επίσης, η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει άρση της αναστολής των μέτρων εκτέλεσης και των ποινικών διώξεων, καθώς και επιδίωξη είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

* Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, με την καταβολή των δόσεων παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος.

2. Η ρύθμιση για τους εργοδότες

* Στην παρούσα ρύθμιση εντάσσονται εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων ή/και Οικοδομοτεχνικών έργων, που απασχολούν ή έχουν απασχολήσει προσωπικό.

* Οφειλές από την απασχόληση εργαζομένων μισθολογικών περιόδων έως τον 12/2018, συμπεριλαμβανομένων του δώρου Χριστουγέννων 2018 και επιδομάτων αδείας.

* Μπορούν να ενταχθούν εργοδότες που έχουν προχωρήσει σε οριστική διακοπή εργασιών,  εφόσον οι οφειλές τους ανάγονται στη χρονική περίοδο έως το Δεκέμβριο του 2018.

* Μπορούν να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση οφειλές που τελούν σε δικαστική αναστολή είσπραξης, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση στο ΚΕΑΟ.

* Είναι δυνατή η ένταξη στη ρύθμιση όσων έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό Ν. 4469/2017 (για το ποσό οφειλής προς τον ΕΦΚΑ).Η οφειλή προς τους υπόλοιπους πιστωτές, διαχωρίζεται και παραμένει ενεργή για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

* Δεν μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις  όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης τους  στο νόμο Κατσέλη (υπερχρεωμένα νοικοκυριά).

Μόνο στην περίπτωση που εκκρεμεί η διαδικασία, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση, υπό την προϋπόθεση παραίτησής σας από τη διαδικασία αυτή, για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση.

*  Εντάσσονται στη ρύθμιση όσοι διατηρούν επιχείρηση με οφειλές που εκτείνονται τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 2015  έως το Μάρτιο του 2019, εφόσον έχουν  οφειλές έως 31/12/2018. Για τις οφειλές από 1/1/2019, παρέχεται η δυνατότητα είτε να τις εξοφλήσετε (εφάπαξ) είτε να τις εντάξετε σε άλλη ρύθμιση (πάγια).

*Οι  οφειλές για κάθε ιδιότητα ρυθμίζονται αυτοτελώς  (σ.σ. γίνεται άλλη αίτηση για χρέη προς τον ΟΑΕΕ και άλλη για το ΙΚΑ κλπ). Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται στον ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr). Για τις εργοδοτικές υποχρεώσεις, θα συνδεθούν οι ενδιαφερόμενοι  στο σύνδεσμο “ΚΕΑΟ”. Για τις ατομικές οφειλές,οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται  στην πλατφόρμα που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο.

* Υπάρχει η δυνατότητα ένταξης των οφειλών που είναι ρύθμιση των 100 δόσεων, στη ρύθμιση του Ν.4611/2019, με απώλεια των διευκολύνσεων της προηγούμενης ρύθμισης (εκπτώσεις).

* Η αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο άπαξ έως και 30/9/2019.

* Οι οφειλές που καταλογίστηκαν οφειλές αναγόμενες στη περίοδο της ρύθμισης.  μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή, με ανακαθορισμό του ποσού των δόσεων.

* Παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης των χρεών που έχουν ρυθμισθεί σε έως 120 δόσεις.

* Δεν εντάσσονται στη ρύθμιση οφειλές από προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης και αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης.

* Είναι δυνατή η αναπροσαρμογή του ποσού αυτών και με ελάχιστο ποσό δόσης 50,00€.

* Η απώλεια της παρούσας ρύθμισης επέρχεται εάν δεν καταβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής ποσό που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις ρύθμισης και δεν καταβληθούν (ή ρυθμιστούν), βεβαιωμένες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/2019. Επίσης, η ρύθμιση χάνεται, εάν σε χρονικό διάστημα 3  μηνών από την άρση αναστολής ή αμφισβήτησης, δεν καταβληθούν (ή ρυθμιστούν), βεβαιωμένες οφειλές, που κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, τελούσαν σε αναστολή είσπραξης ή αμφισβητούνταν.

* Για  οφειλές από απασχόληση εργαζομένων σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει και για τις οποίες έχουν χαθεί οι κωδικοί για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, πρέπει  -οι ενδιαφερόμενοι – να απευθύνονται στις Υπηρεσίες ΚΕΑΟ.

* Η έκπτωση 100% στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα  παρέχεται μόνο στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής της κύριας οφειλής. Όταν η εξόφληση γίνεται τμηματικά παρέχεται έκπτωση 50%.

* Εφόσον τηρούνται οι όροι της παρούσας ρύθμισης, με την καταβολή των δόσεων και την εξόφληση (ή ρύθμιση) των βεβαιωμένων οφειλών μετά την 1/1/2019, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, διμηνιαίας ισχύος.