Πρατήρια Υγρών Καυσίμων -ΣΤ΄ ΚΥΚΛΟΣ ΚΤΠΑΕ- Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της επιχορήγησης εκσυγχρονισμού

Η Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα των

Περισσότερα