Δύο οι προμηθευτές καυσίμων σε διαγωνισμό 2 εκ. ευρώ του Δήμου Κομοτηνής

Δύο οι προμηθευτές καυσίμων σε διαγωνισμό 2 εκ. ευρώ του Δήμου Κομοτηνής

Δύο είναι οι προσωρινοί ανάδοχοι που αναλαμβάνουν την προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνηση μεταφορικών μέσων, θέρμανσης κτιρίων, κ.λ.π.) και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, των νομικών προσώπων του Δήμου Δ.Ε.Υ.Α.Κ., ΚΕ.ΜΕ.Α., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. και των Σχολικών Επιτροπών Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2020 και 2021.  Πρόκειται για την εταιρεία Χαραλαμπίδης Νικόλαος και ΣΙΑ ΟΕ που ανέλαβε να προμηθεύει τον Δήμο με πετρέλαιο θέρμανσης. Προσέφερε έκπτωση 3,6%. Με βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης θα προμηθεύει τον Δήμο Κομοτηνής η εταιρεία Μάρκος Γραμμενίδης Προσέφερε 2,3% έκπτωση. Η ανάδειξή τους έγινε στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής, που εκκίνησε εγκαίρως τις διαδικασίες αυτού το χρονοβόρου διαγωνισμού. Το προϋπολογιζόμενο κόστος και για τα 2 έτη είναι 1.962.598,22 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Μερικές από τις υποχρεώσεις των προμηθευτών είναι οι παρακάτω:  Το πετρέλαιο κίνησης θα παραδίδεται τμηματικά σε ποσότητες των 12.000 lt στη δεξαμενή του χώρου του συνεργείου του Δήμου. Η βενζίνη αμόλυβδη θα παραδίδεται τμηματικά σε καθημερινή βάση στις δεξαμενές των οχημάτων του Δήμου.

 Το πετρέλαιο θέρμανσης που θα παραδίδεται στις δεξαμενές του Δημαρχείου και των λοιπών κτιρίων των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής θα υποδεικνύεται εκ των προτέρων στον ανάδοχο σε ποιο κτίριο θα παραδώσει την καθορισμένη ποσότητα. Ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να υπερβαίνει, για όλα τα υγρά καύσιμα, τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας, κατόπιν έγγραφης εντολής, για δε τα λιπαντικά τις πέντε εργάσιμες ημέρες.  Γενικά όλα τα υγρά καύσιμα/λιπαντικά θα παραδίδονται τμηματικά και σε ποσότητες που θα υποδεικνύονται από την αρμόδια Υπηρεσία του εκάστοτε φορέα.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα προς προμήθεια είδη, για μεν τα καύσιμα μία  εργάσιμη ημέρα, για δε τα λιπαντικά δύο εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, κατ’ ελάχιστον.

Η εταιρεία ΕΚΟ – Πεταλωτής Ιωάννης και ΣΙΑ ΕΕ θα εκτελεί την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνηση στον Δήμο Κομοτηνής μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους. Είναι η εταιρεία που είχε αναδειχθεί, λόγω έκπτωσης της προηγούμενης αναδόχου εταιρείας και των προβλημάτων αυτής και επιτακτικής ανάγκης ανάθεσης της προμήθειας των υγρών καυσίμων σε νέο ανάδοχο για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

(xronos.gr)