ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 16/7/2019

Τρίτη, 16 Ιούλιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.253,623
UNLEADED 95 BIO 1.209,423 1.208,946
UNLEADED 100 BIO 1.278,732 1.279,129
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 977,651 976,634
HEATING GASOIL 904,478 903,370
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 888,944 891,211
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 511,704 507,890
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 572,004 568,190
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 615,084 639,156
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 561,244
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 484,224 483,095
Fuel Oil No 380 1%S 471,644
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 591,000
KERO SPECIAL 596,360
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,370 373,260
ΒΕΑ 30/45 390,220
ΒΕΑ 35/40 391,330
ΒΕΘ 50/70 377,940