Στελεχώνεται από την ΑΑΔΕ το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών

Οι 120 «ράμπο» της νέας υπηρεσίας αναλαμβάνουν καθήκοντα από την 1η Νοεμβρίου

Από την έντυπη έκδοση Καθημερινής

Του Γιώργου Κούρου

Στην τελική ευθεία μπαίνει η συγκρότηση και στελέχωση της νέας εισπρακτικής «εταιρείας» της Αττικής, η οποία θα αναλάβει το έργο της όχλησης και πίεσης των περίπου 4 εκατ. οφειλετών του Δημοσίου, για να αποπληρώνουν τα χρέη τους, που ξεπερνούν τα 104 δισ. ευρώ.

Από την 1η Νοεμβρίου οι 120 «ράμπο» της νέας υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πιάνουν δουλειά, καθώς ήδη με σχετική απόφαση (υπ’ αριθμ. 1103898ΕΞ/22.7.2019) του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση για τη στελέχωση του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (ΚΕΟΦ) Αττικής και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 31 Αυγούστου 2019.

Ταυτόχρονα δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη δημιουργία και της αντίστοιχης ομάδας που θα συσταθεί πολύ σύντομα και στη Θεσσαλονίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Αττικής είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, με τη λήψη στοχευμένων μέτρων για οφειλές που καθορίζονται, αρμοδίως, με συγκεκριμένα κριτήρια, οπουδήποτε στην επικράτεια, οφειλετών που υπάγονται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ της Περιφέρειας Αττικής, παράλληλα με τις κατά τόπον αρμόδιες ΔΟΥ, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών αρμοδιότητάς τους, καθώς και για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.

«Εισπρακτική»
Ουσιαστικά κεντρικός στόχος του ΚΕΟΦ Αττικής θα είναι η πιο οργανωμένη και αποτελεσματικότερη είσπραξη των ληξιπρόθεσμων και βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, γεγονός που σημαίνει ότι θα λειτουργούν όπως σήμερα τα «Δικαστικά Τμήματα» των ΔΟΥ, αλλά θα χρησιμοποιούν πρακτικές αντίστοιχες με εκείνες των εισπρακτικών εταιρειών των τραπεζών.

Στο πλαίσιο αυτό οι υπάλληλοι θα επιλέγουν από τη λίστα των οφειλετών, φυσικών και νομικών προσώπων, αυτούς με τα μεγαλύτερα χρέη και κατόπιν θα προχωρούν στους μικρότερους οφειλέτες και μέχρι του ποσού των 500 ευρώ.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το πρώτο βήμα θα είναι η ενημέρωση του οφειλέτη με e-mail για το ύψος της οφειλής και την προθεσμία τακτοποίησής της, είτε με την καταβολή του ποσού είτε με τη ρύθμισή του, ενώ αν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη θα ειδοποιείται αυτόματα μέσω του auto reminder system και θα λαμβάνει e-mail.

Στη συνέχεια και εφόσον ο υπόχρεος δεν ανταποκριθεί στα e-mail και στις προθεσμίες τακτοποίησης της οφειλής, θα δέχεται τηλεφώνημα από υπάλληλο της υπηρεσίας, με το οποίο θα ενημερώνεται για το ληξιπρόθεσμο της οφειλής και για τους κινδύνους που υπάρχουν σχετικά με τη λήψη μέτρων.

Ταυτόχρονα, θα αποστέλλεται και e-mail με το οποίο θα προειδοποιείται ότι αν δεν τακτοποιήσει την οφειλή του θα ληφθούν σε βάρος του όλα τα προβλεπόμενα μέτρα, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, κινητών ή και ακινήτων, αν η οφειλή είναι μεγάλη. Επισημαίνεται ότι το μέτρο της κατάσχεσης των ακινήτων μπορεί, δυνητικά, να ενεργοποιηθεί για χρέη άνω των 500 ευρώ, αλλά χρησιμοποιείται μόνο για μεγάλες οφειλές.

Βέβαια και οι οφειλέτες με χρέη από 50 έως 500 ευρώ θα δέχονται και αυτοί με τη σειρά τους «ραβασάκια» από το Κέντρο Είσπραξης, στα οποία θα αναγράφεται η προθεσμία εξόφλησης της οφειλής.

Άλλωστε τα στοιχεία της ΑΑΔΕ όσον αφορά τη διάρθρωση των χρεών δείχνουν ότι ποσά από 50 έως 500 ευρώ χρωστούν στην εφορία περίπου 1.344.749 φορολογούμενοι, ενώ οφειλές από 100 εκατ. ευρώ και άνω έχουν 79 φορολογούμενοι, που οφείλουν συνολικά 34,15 δισ. ευρώ, ή το 19% του ΑΕΠ.

Επίσης, 8.014 φορολογούμενοι έχουν οφειλές μεγαλύτερες του 1 εκατ. ευρώ, οι οποίοι χρωστούν συνολικά το ποσό των 83,96 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 80,5% των συνολικών οφειλών προς την εφορία ή στο 46,7% του ΑΕΠ.

Ποιες αρμοδιότητες θα ανατεθούν στο ΚΕΟΦ
Στη νέα υπηρεσία ΚΕΟΦ της ΑΑΔΕ θα ανατεθούν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
—Ο έλεγχος, η επαλήθευση και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο.
—Η υποβολή αιτημάτων για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών από φορολογουμένους, υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή τρίτους.
Η εισήγηση στον προϊστάμενο του ΚΕΟΦ Αττικής για τη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και πόρων και για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών πληροφορικής, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία. —Η επεξεργασία και η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και των στόχων των Τμημάτων του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (ΚΕΟΦ) Αττικής, καθώς και η συλλογή, επεξεργασία και αποστολή στατιστικών και επιχειρησιακών στοιχείων στα αρμόδια όργανα της ΑΑΔΕ.
—Η παρακολούθηση και η ανάλυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών είσπραξης, σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα της Διεύθυνσης και η υποβολή αναφοράς προς τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης για τα προβλήματα ή για τα κενά που εντοπίζονται στις υφιστάμενες διαδικασίες είσπραξης.
—Η αποτίμηση της απόδοσης των δράσεων και των στόχων των Τμημάτων του ΚΕΟΦ Αττικής, καθώς και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτών.
—Η παραλαβή όλων των αιτημάτων, που αφορούν τη λήψη των αναγκαστικών ή των λοιπών μέτρων, που λαμβάνονται από το ΚΕΟΦ Αττικής.
—Η αίτηση έγκρισης και παρακολούθησης των αναγκαίων πιστώσεων και η διαβίβαση των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες για την πληρωμή των εξόδων διοικητικής εκτέλεσης του ΚΕΟΦ Αττικής.
—Η νομική υποστήριξη της Διεύθυνσης για αντικρούσεις επί ανακοπών και αιτήσεων αναστολής κατά πράξεων εκτέλεσης του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και η υποβολή αιτημάτων για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και η παροχή απόψεων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
—Η παρακολούθηση, η μελέτη και η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων κατά των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης του ΚΕΟΦ Αττικής, καθώς και η πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της Υπηρεσίας ενώπιον των δικαστηρίων.
—Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.

Στόχος η είσπραξη χρεών
Με βάση την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, οι επιχειρησιακοί στόχοι του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής είναι οι ακόλουθοι:
—Η επιδίωξη είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, όπως οι οφειλές εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
—Η επιδίωξη είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, με τη λήψη στοχευμένων μέτρων για οφειλές που καθορίζονται, αρμοδίως, με συγκεκριμένα κριτήρια.
—Η διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.

Τα ανωτέρω ουσιαστικά σημαίνουν ότι το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών Αττικής θα είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, οφειλετών που υπάγονται σε οποιαδήποτε ΔΟΥ της Περιφέρειας Αττικής, παράλληλα με τις κατά τόπον αρμόδιες ΔΟΥ, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν αρμοδιότητα για την επιδίωξη είσπραξης των οφειλών αρμοδιότητάς τους.

5,6 δισ. το 2019
Ο πήχης των εισπράξεων για φέτος έχει τεθεί ψηλά, καθώς με βάση τη στοχοθεσία από τα παλαιά και νέα ληξιπρόθεσμα χρέη θα πρέπει να εισρεύσει στα δημόσια ταμεία ποσό ύψους 5,6 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει:

  • την είσπραξη 2,9 δισ. ευρώ από το λεγόμενο «παλαιό» υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών,
  • την είσπραξη του 27% από τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη που θα δημιουργηθούν εντός του τρέχοντος έτους. Με δεδομένο ότι κάθε χρόνο τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη υπερβαίνουν τα 10 δισ. ευρώ, ο καθορισμός του εισπρακτικού στόχου στο 27% συνεπάγεται ότι φέτος θα επιδιωχθεί να εισπραχθούν τουλάχιστον 2,7 δισ. ευρώ από τα νέα αυτά χρέη.

—Η έγκριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση ρυθμίσεων.
—Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δρομολογημένων δράσεων και στόχων του Τμήματος.
—Ο έλεγχος και η σύνταξη εκθέσεων χαρακτηρισμού οφειλών αρμοδιότητας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών Αττικής ως ανεπίδεκτων είσπραξης.