ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 3-5/8/19

Σάββατο έως Δευτέρα, 3 έως 5 Αυγούστου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.229,743
UNLEADED 95 BIO 1.187,619 1.185,015
UNLEADED 100 BIO 1.257,467 1.255,707
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 972,750 971,712
HEATING GASOIL 901,010 899,871
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 804,950 807,239
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 421,069 417,184
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 481,369 477,484
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 577,607 601,985
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 457,307
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 475,030 473,872
Fuel Oil No 380 1%S 461,942
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 589,500
KERO SPECIAL 594,920
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 349,970 348,840
ΒΕΑ 30/45 366,020
ΒΕΑ 35/40 367,150
ΒΕΘ 50/70 353,590