ΤΙΜΕΣ 17-19/8/2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 17 έως 19 Αύγουστος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.188,819
UNLEADED 95 BIO 1.144,580 1.144,101
UNLEADED 100 BIO 1.213,593 1.214,000
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 950,670 949,653
HEATING GASOIL 879,104 877,985
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 775,986 778,284
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 391,972 388,118
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 452,272 448,418
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 549,580 573,875
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 427,946
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 426,713 425,574
Fuel Oil No 380 1%S 411,386
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 563,200
KERO SPECIAL 568,610
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)