ΤΙΜΕΣ Σάββατο έως Δευτέρα, 31 Αυγούστου έως 02 Σεπτεμβρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 31 Αυγούστου έως 02 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO  
UNLEADED 95 BIO 1.153,926  
UNLEADED 100 BIO 1.223,550  
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 955,755  
HEATING GASOIL 882,684  
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 782,200  
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 394,983  
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 455,283  
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,259  
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 424,539
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 427,689  
Fuel Oil No 380 1%S 412,048
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 568,600
KERO SPECIAL 574,050
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
  ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,070  
ΒΕΑ 30/45  
ΒΕΑ 35/40 301,310
ΒΕΘ 50/70 287,700