Ταμεία: Προς άτυπη “παράταση” οι 120 δόσεις

Του Δ. Κατσαγάνη Capital.gr

Άτυπη “παράταση” στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα ταμεία σχεδιάζει να θεσπίσει το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να διευκολύνει την ένταξη ακόμα περισσότερων οφειλετών.

Συγκεκριμένα, σε διάταξη η οποία προβλέπεται να ενταχθεί στο νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται, εντός των επομένων ημερών, να καταθέσει το Υπ. Ανάπτυξης, το Υπ. Εργασίας θα ξεκαθαρίζει πως όποιος οφειλέτης καταθέσει αίτηση στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΕΦΚΑ ή /και του ΕΤΕΑΕΠ για ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων έως και την 30η Σεπτεμβρίου, ακόμα και αν αυτή δεν εγκριθεί άμεσα, δεν θα ακυρωθεί η αίτηση. Αντίθετα, θα διατηρηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των ταμείων και εφόσον εγκριθεί μετά την 30η Σεπτεμβρίου , θα ισχύσει κανονικά.

Με άλλα λόγια, η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά την 30η Σεπτεμβρίου, αφού όμως, η αίτηση κατατεθεί έως και την 30η Σεπτεμβρίου.

Η ανάγκη για τη θέσπιση αυτής της “γέφυρας” οφείλεται σε τρεις λόγους:
1. Κατά πρώτον, η υπάρχουσα διάταξη είναι ασαφής  σε σχέση με την προθεσμία “υποβολής” της αίτησης στη ρύθμιση και την προθεσμία “υπαγωγής” στη ρύθμιση.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 14 του νόμου ν. 4611/2019 έχει τίτλο “καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση”. Ωστόσο, το ίδιο το άρθρο αναφέρει πως “η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.9.2019”. Συνεπώς, η 30η Σεπτεμβρίου φαίνεται, με βάση το “περιεχόμενο” του άρθρου, είναι η προθεσμία αίτησης για “υπαγωγή” και όχι η προθεσμία “υπαγωγής”. Ωστόσο, από τον τίτλο του άρθρου φαίνεται πως η προθεσμία αφορά την “υπαγωγή” και όχι την “αίτηση για την υπαγωγή”. Την γκρίζα ζώνη αυτή θα έλθει να διαλευκάνει η επερχόμενη διάταξη του Υπ. Εργασία, κάνοντας σαφές πως η προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου αφορά αποκλειστικά την αίτηση υπαγωγής και όχι την υπαγωγή.

2.  Ο δεύτερος λόγος της επικείμενης αποσαφήνισης είναι το γεγονός ότι, λόγω τεχνικών ανεπαρκειών που εξ’ αρχής  (δηλ. από το άνοιγμα της πλατφόρμας αιτήσεων τον περασμένο Μάιο) υπήρχαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των ταμείων, μεσολαβούν αρκετές μέρες ανάμεσα στην υποβολή της αίτησης και την έγκριση της. Η καθυστέρηση αυτή αφορά  δύο βασικές περιπτώσεις αιτήσεων:

* Εκείνες που περιλαμβάνουν το αίτημα του επανυπολογισμού των χρεών των ελευθέρων επαγγελματιών  –προ του 2017- προς τον τέως ΟΑΕΕ και, έπειτα εξόφληση τους σε έως 120 δόσεις. Ο επανυπολογισμός αυτός απαιτεί από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ορισμένες μέρες και έτσι εμφανίζεται με καθυστέρηση στην πλατφόρμα της αίτησης του ενδιαφερόμενου οφειλέτη. Αφού εμφανισθεί, ο οφειλέτης πρέπει να αποδεχθεί τον επανυπολογισμό, προκειμένου να υπαχθεί στη ρύθμιση.

* Εκείνες, οι οποίες προβλέπουν αίτημα ένταξης των χρεών των επαγγελματιών για το 2018 στις 120 δόσεις. Οι εν λόγω απλήρωτες εισφορές δεν έχουν ακόμα καταστεί ληξιπρόθεσμες. Η εξόφληση των χρεωστικών υπολοίπων από την εκκαθάριση με βάση το εισόδημα του 2018 πρέπει να γίνει έως τέλος Δεκεμβρίου 2019. Αμέσως μετά όσες οφειλές παραμείνουν, θα ενταχθούν στο ΚΕΑΟ. Ωστόσο, όποιος επαγγελματίας έχει οφειλές για το 2018 μπορεί έως 30 Σεπτεμβρίου να ζητήσει την ένταξη τους στις 120 δόσεις. Πρώτα, όμως, αυτές –με βάση το αίτημα του ενδιαφερόμενου οφειλέτη- πρέπει να μεταφερθούν στο ΚΕΑΟ. Η “μεταφορά” αυτή απαιτεί ορισμένες μέρες, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση υπαγωγής των εν λόγω χρεών στη ρύθμιση.

3. Ο τρίτος λόγος της αποσαφήνισης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για τις 120 δόσεις, είναι ο μικρός έως τώρα αριθμός των αιτήσεων για την ρύθμιση. Με βάση τα στοιχεία των ταμείων, λίγο πριν το τέλος του περασμένου μήνα, κοντά μόνο στους 100.000 οφειλέτες είχαν εντάξει χρέη ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, ο άτυπος ελάχιστος στόχος στο Υπ. Εργασίας προβλέπει ένταξη 200.000 οφειλετών με χρέη 3 δισ. ευρώ. Από αυτήν την άποψη και δεδομένης της δημόσιας δήλωσης του Υπ. Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, περί με παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, κρίθηκε αναγκαίο να διευκρινισθεί προς όλους τους ενδιαφερόμενους πως αιτήσεις μπορούν να γίνονται έως και την 30η Σεπτεμβρίου, ανεξάρτητα αν η έγκριση και ενεργοποίηση τους μπορεί να συντελεσθεί μετά την 30η Σεπτεμβρίου.