ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 14-16/9/2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 14 έως 16 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO 1.201,918
UNLEADED 95 BIO 1.157,618 1.157,149
UNLEADED 100 BIO 1.227,567 1.228,004
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 974,550 973,533
HEATING GASOIL 902,007 900,898
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 816,686 819,016
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 434,402 430,517
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 494,702 490,817
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 578,167 602,768
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 473,833
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 426,683 425,553
Fuel Oil No 380 1%S 408,702
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,980
KERO SPECIAL 592,450
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 270,490 269,370
ΒΕΑ 30/45 286,690
ΒΕΑ 35/40 287,810
ΒΕΘ 50/70 274,140