Επιστολή Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος για Μεταφορικό Ισοδύναμο και κανόνας De Μinimis

Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη

Θέμα: Μεταφορικό Ισοδύναμο και κανόνας De Μinimis

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοι βενζινοπώλες από νησιά, δικαιούχοι του «Μεταφορικού Ισοδυνάμου» (Μ.Ι.), έχουν ειδοποιηθεί ότι οι ενισχύσεις αυτές υπόκεινται στον κανόνα De Μinimis της ΕΕ.

Ως αποτέλεσμα αυτού, εφόσον συμπληρώσουν το ύψος των 200.000€, δεν δικαιούνται άλλη επιδότηση στην διανυόμενη τριετία. Το αποτέλεσμα είναι να προκύψουν σοβαρές παρενέργειες, τόσο στα πρατήρια, όσο και στους καταναλωτές και στον τουρισμό των νησιών.

Ο κανόνας De Μinimis ορίζει ότι οι συνολικές κρατικές ενισχύσεις που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση (μαζί με τις συνδεδεμένες της) σε μια τριετία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ (100.000€ για τις εταιρείες του κλάδου των μεταφορών).

Υπάρχουν ήδη περιπτώσεις που κάλυψαν αυτό το ποσό και πλέον δεν μπορούν να λάβουν το Μ.Ι.

Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί άμεσα. Το Μ.Ι. δεν είναι κρατική ενίσχυση των πρατηρίων, αλλά μεταβιβαστική πληρωμή, ενίσχυσης των καταναλωτών και πρέπει να λειτουργεί ουδέτερα για το πρατήριο, όπως ο ΦΠΑ ο οποίος ποτέ δεν λογίζεται ως έσοδο της επιχείρησης. Δεν είναι δυνατόν να λογίζονται οι ενισχύσεις ειδικών κατηγοριών καταναλωτών, ως ενίσχυση των πρατηρίων.

Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα θα δημιουργηθούν πρατήρια δύο ταχυτήτων στα νησιά με επιδοτούμενες και μη επιδοτούμενες τιμές και στην ουσία θα τιμωρούνται τα πρατήρια που την προηγούμενη χρονιά είχαν μεγαλύτερη κατανάλωση! Παράλληλα τιμωρούνται και οι καταναλωτές!

Στις παρενέργειες είναι και ο αποκλεισμός των πρατηρίων από κάθε κρατική χρηματοδότη με το αιτιολογικό ότι έχει ήδη χρηματοδοτηθεί(!) και ξεπέρασε το όριο, ενώ στην πραγματικότητα δεν θα έχει εισπράξει για λογαριασμό του ούτε ένα ευρώ! Παρακαλούμε όπως αποχαρακτηρίσετε το Μ.Ι. από τον κανόνα De Μinimis, και να χαρακτηρισθεί ουδέτερη μεταβιβαστική πληρωμή για να είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία της αγοράς και η χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του σε όλα τα πρατήρια.