251 εκατ. ευρώ για λόμπινγκ δαπάνησαν από το 2010 στην Ε.Ε. οι μεγαλύτερες πετρελαϊκές

energypress.gr Οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου κατέβαλαν τουλάχιστον 251 εκατ. ευρώ για λόμπινγκ στην Ε.Ε. από το 2010 μέχρι πέρυσι όσον αφορά τη διαμόρφωση των κλιματικών πολιτικών, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα των Corporate Europe Observatory, Food & Water Europe, Friends of the Earth Europe και Greenpeace. Συγκεκριμένα, οι BP, Shell, Chevron, ExxonMobil και Total πλήρωσαν 123 εκατ. ευρώ, ενώ οι σύνδεσμοι στους οποίους μετέχουν πλήρωσαν άλλα 128 εκατ. κατά την ίδια χρονική περίοδο. Μάλιστα, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα χρήματα αυτά είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουνου, καθώς οι εταιρείες δεν ανακοινώνουν οικειοθελώς τις σχετικές δαπάνες. Επίσης, στα ποσά δεν συγκαταλέγονται τα χρήματα προς τις επιμέρους κυβερνήσεις και οργανισμούς.