ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΤΩΝ 2007-2018 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

Πηγή: http://www.yme.gov.gr/component/search/?searchword=%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CF%85%CE%B3%CF%81%CF%8E%CE%BD%20%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD&ordering=newest&searchphrase=all

1. Πρατήρια Υγρών Καυσίμων (Συνεργεία επισκευής οχημάτων) Οροι και προϋποθέσεις και λειτουργίας πρατήριων υγρών καυσίμων (ΠΔ 118/06)   Δημιουργηθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

2. Γενικοί Ορισμοί-Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίμων (Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει))     ʼρθρο 1 Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίμων   Το άρθρο αυτό όπως ίσχυε, αντικαταστάθηκε  εξ ολοκλήρου με το άρθρο 23 του Π.Δ. 118/06. Σημαντικό είναι να διευκρινιστεί ότι το Π.Δ 1224/81 … Δημιουργηθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

3. Κατηγορίες πρατηρίων-Εφαρμογή του παρόντος (άρθρα 3-4) (Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει))  ʼρθρο  3 Κατηγορίες  πρατηρίων Το άρθρο αυτό όπως ίσχυε, αντικαταστάθηκε εξ  ολοκλήρου με το άρθρο 25 του Π.Δ 118/06. Με το άρθρο αυτό γίνεται διαχωρισμός των πρατηρίων σε ιδιωτικής και δημόσιας … Δημιουργηθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

4. Θέσεις πρατηρίων (άρθρο 5) (Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει))   ʼρθρο 5 Θέσεις Η παράγ. 1 του άρθρου 5  παραμένει  ως  είχε με το ΠΔ 1224/81 και προβλέπει:  α. την απαγόρευση ίδρυσης πρατηρίων εντός των ορίων των περιμετρικών ζωνών που έχουν  καθορισθεί μέχρι … Δημιουργηθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

5. Τεχνικοί όροι ιδρύσεως-Σύνδεση με οδούς (Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει)) … σε ορισμένες περιπτώσεις την ίδρυση πρατηρίων «επί πεζοδρομίων» καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Π.Δ 118/06 που προβλέπει ότι απαγορεύεται εντός της κυρίας εκτάσεως του πρατηρίου … Δημιουργηθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

6. Είσοδος Έξοδος από πρατήριο (Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει)) … έγκριση)  για την απότμηση του πεζοδρομίου δεν επέχει  θέση  διατάξεως χρήσεως γης. Τέλος αξιοσημείωτο είναι  ότι   κατασκευή   σχαρών  στις  προσπελάσεις  (είσοδος και έξοδος )  των πρατηρίων,  στις  … Δημιουργηθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

7. Κτήριο (άρθρο 9 και παράρτημα άρθρου 9) (Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει)) … και διαδικασιών  για την διενέργεια α) επιθεωρήσεων και β) ελέγχων σε εγκαταστάσεις  πρατηρίων υγρών καυσίμων, Σταθμών αυτοκινήτων και λοιπών συναφών  εγκαταστάσεων» –  (ΦΕΚ  Β΄502/2001), πρόσθετες δε  … Δημιουργηθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

8. Υπόγειες δεξαμενές καυσίμων (άρθρο 10) (Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει)) … του υπόγειου  σιφωνισμού  σωληνογραμμών (βλ. παραπάνω ενότητα 7 περίπτωση (γ)). Για  τον λόγο αυτό συνιστάται στα νεοϊδρυόμενα  πρατήρια ή σε περιπτώσεις ριζικών ανακατασκευών  παλαιών  πρατηρίων, να  … Δημιουργηθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

9. Υπέργειες δεξαμενές πετρελαίου Αντλίες και διανομείς καυσίμων (άρθρα 11-12) (Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει)) … …. τύπος …  με serial number  ….  έχει την δυνατότητα  να ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  της  φάσης ΙΙ  (stage II) περί  ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων».  Εξυπακούεται  ότι  κατά την κατασκευή νέων πρατηρίων  … Δημιουργηθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

10. Δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας (άρθρα 15 και 16) (Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει)) … ότι  άδειες  ίδρυσης πρατηρίων υγρών καυσίμων χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,  χωρίς άλλο περιορισμό. Έτσι  και  οι Εταιρείες  Πετρελαιοειδών  και οι θυγατρικές  … Δημιουργηθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

11. Διαδικασία χορήγησης αδειών ίδρυσης πρατηρίων (Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει)) … καθορίζει τον νόμιμο εκπρόσωπο ή που εξουσιοδοτεί στέλεχος της Εταιρείας να υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την ίδρυση και λειτουργία του υπόψη πρατηρίου ή και γενικώς των πρατηρίων που  θα ιδρύει). … Δημιουργηθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

12. Διαδικασία χορήγησης αδειών λειτουργίας πρατηρίων (Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει))     ʼρθρο 18 Διαδικασία χορηγήσεως αδειών λειτουργίας πρατηρίων Το  άρθρο   αυτό   αντικαταστάθηκε   εξ ολοκλήρου  από το άρθρο  16 του  Π.Δ. 118/06. Ακολουθεί  η ανάλυση  των διατάξεων. Παρ. 1 … Δημιουργηθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

13. Αλλαγή δικαιούχων-αμφισβήτηση δικαιώμτος και επιθεωρήσεις πρατηρίων (Ερμηνευτική Εγκύκλιος (ΠΔ 1224/81 όπως ισχύει)) … ο νέος εκμεταλλευτής Β.     ʼρθρο 20 Επιθεωρήσεις  πρατηρίων Το άρθρο αυτό  παραμένει  ως έχει  στο Π.Δ. 1224/81 και δεν τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/06. Σημειώνεται  όμως ότι  στην ουσία  έχει  … Δημιουργηθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2018

14. Ομιλία Γενικού Γραμματέα Υποδομών και Μεταφορών κ. Θάνου Βούρδα στο 1st EcoMobility Conference 2018 (1ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης 2018) (Δελτία Τύπου) … οι τεχνικές προδιαγραφές, τα αρμόδια όργανα και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων παροχής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και … Δημιουργηθηκε στις 22 Μαρτίου 2018

15. Διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων, καθώς και αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους (Δελτία Τύπου) Διευκρίνιση σχετικά με την διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων, καθώς και αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους.  … Δημιουργηθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2016

16. Σε δημόσια διαβούλευση ετέθη το νομοσχέδιο για τα πρατήρια καυσίμων με τίτλο: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Δελτία Τύπου) … που θα αποφέρουν την απλοποίηση και την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης πρατηρίων καυσίμων και θα ενισχύσουν σημαντικά την δραστηριότητα του κλάδου εμπορίας καυσίμων, συμβάλλοντας αντίστοιχα στην … Δημιουργηθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2016

17. Εγκύκλιοι ADR (Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)) … «Διευκρινίσεις περί του συστήματος αντιμπλοκαρίσματος (ABS) και τον επιβραδυντή κινητήρα, οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά ADR» – 64118/4765/10/13-1-2011 «Βυτιοφόρα οχήματα πρατηρίων … Δημιουργηθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2015

18. Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου:«ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Νέα-Ανακοινώσεις) … εξυπηρέτησης και των συνεργείων αυτοκινήτων, καθώς και θέματα κατασκευών και εγκαταστάσεων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, προκειμένου να αρθούν εμπόδια που δυσκολεύουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και … Δημιουργηθηκε στις 24 Μαρτίου 2014

19. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου (Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων) … και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου Για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου (Απαραίτητο έγγραφο)  … Δημιουργηθηκε στις 25 Μαΐου 2012

20. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων (Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων) … οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων (Απαραίτητο έγγραφο) Αποδεικτικά έγγραφα δικαιώματος … Δημιουργηθηκε στις 25 Μαΐου 2012

21. Ερμηνευτική Εγκύκλιος (Β.Δ. 465/1970 όπως ισχύει) (Πρατήρια Υγρών Καυσίμων) Ερμηνευτική εγκύκλιος του Προεδρικού Διατάγματος 118 (ΦΕΚ Α’ 119/16-6-2006) με θέμα « Τροποποίηση του Β.Δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων … Δημιουργηθηκε στις 06 Αυγούστου 2008

22. Θέματα που αφορούν Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) (Εγκύκλιος Εφαρμογής του νόμου 3446) … από τα Διυλιστήρια και να εκφορτώνουν απευθείας στους πελάτες τους.             Επίσης,  επιτρέπεται να μεταφέρουν υγρά καύσιμα από Διυλιστήρια για τον εφοδιασμό πρατηρίων υγρών καυσίμων που είναι συμβεβλημένα … Δημιουργηθηκε στις 05 Οκτωβρίου 2007