ΕΛΠΕ: Μετασχηματισμός, φυσικό αέριο και ΑΠΕ – Η ισχυρή θέση στα ναυτιλιακά καύσιμα διασφαλίζει κέρδη

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ energypress.gr

Αυτήν την περίοδο σχεδόν όλα τα διυλιστήρια δέχονται ισχυρές πιέσεις στην κερδοφορία τους λόγω της σημαντικής πτώσεις των περιθωρίων. Όλα πλην των μονάδων των Ελληνικών Πετρελαίων τα οποία στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έχουν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, διαθέτοντας στην αγορά τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο αλλά και τα συμβατικά ναυτιλιακά καύσιμα για τα πλοία στα οποία έχουν τοποθετηθεί scrubbers. Η δυνατότητα παραγωγής όλης της γκάμας των καυσίμων και η ευελιξία που σήμερα επιδεικνύουν τα ΕΛΠΕ είναι αποτέλεσμα των στρατηγικών αποφάσεων που ελήφθησαν το 2006 για την αναβάθμιση του διυλιστηρίου της Ελευσίνας. 

Αυτήν την περίοδο ωστόσο βρίσκεται σε εξέλιξη και ένας νέος μετασχηματισμός, που έχει ως στόχο, τα Ελληνικά Πετρέλαια να έχουν μακροπρόθεσμη προοπτική ακόμη και όταν η οικονομία προσαρμοστεί στο περιβάλλον των ουδέτερων εκπομπών άνθρακα. Ο μετασχηματισμός αυτός περιλαμβάνει την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενίσχυση της θέσης στην αγορά ηλεκτρισμού αλλά και την ακόμη πιο δυναμική παρουσία στην αγορά του φυσικού αερίου. 

Παράλληλα στη διύλιση υλοποιούνται αυτή τη στιγμή επενδύσεις που ανεβάζουν κατηγορία τα ΕΛΠΕ με στόχο, από εύρος ετήσιας κερδοφορίας στα επίπεδα των 700 – 800 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα, να ανέβει στα επίπεδα του 1 δισ. ευρώ. 

ΑΠΕ

Στις ΑΠΕ τα ΕΛΠΕ αναμένεται να κινηθούν με πιο γρήγορο ρυθμό και έχουν ως στόχο σε διάστημα 24 μηνών να έχουν σε λειτουργία 600MW. Μάλιστα στον επόμενο διαγωνισμό της ΡΑΕ (τον πρώτο του 2020) σκοπεύουν να κατέβουν με έργα συνολικής δυναμικότητας 460MW.

ΔΕΠΑ και αέριο

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, το δεδομένο είναι ότι ο όμιλος ΕΛΠΕ έχει άμεσο ενδιαφέρον για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Αναμένεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, επιδιώκοντας να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών και το μάνατζμεντ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα πουλήσει το μερίδιο 35% που σήμερα κατέχει. Σε κάθε περίπτωση τα ΕΛΠΕ θέλουν ξεκάθαρο τοπίο. Απομένει μάλιστα να διευκρινιστούν οι προθέσεις και του συνεταίρου του ομίλου στην αγορά ηλεκτρισμού Edison, προκειμένου να αποφασιστεί εάν στο διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ τα ΕΛΠΕ θα κατέβουν μέσω της Elpedison ή αφεαυτών.

Αντίθετα, ως γνωστόν, έχει ληφθεί απόφαση για πώληση της συμμετοχής 35% στα δίκτυα διανομής (ΔΕΠΑ Υποδομών), από όπου αναμένονται και σημαντικά έσοδα.

Μονάδα αερίου

Στον ηλεκτρισμό, μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται η τελική επενδυτική απόφαση για την κατασκευή της νέας μονάδας φυσικού αερίου της Elpedison, που θα συναρτηθεί από την πρόοδο της υλοποίησης του target model αλλά και από το δέσμευση της πολιτείας στο πρόγραμμα της απολιγνιτοποίησης. 

Υδρογονάνθρακες

Τἐλος σε ό,τι αφορά την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, η πρώτη γεώτρηση αναμένεται να γίνει στον Πατραϊκό στα τέλη του 2020 ή αρχές του 2021, την ίδια στιγμή που προχωρούν οι σεισμικές στα υπόλοιπα οικόπεδα.