Φρένο στις φωτογραφικές προκηρύξεις Δήμων στην προμήθεια καυσίμων

energypress.gr «Στοπ» στις πρακτικές των αναθετουσών αρχών που εισάγουν σε διακηρύξεις προμήθειας αγαθών, όρους «γεωγραφικών περιορισμών» προκειμένου να αποκλείσουν προμηθευτές

Read more