Βουλγαρία: Η Βουλή ψήφισε μεταρρυθμίσεις στο Νόμο περί εμπορίου καυσίμων

energypress.gr Το Κοινοβούλιο ενέκρινε, σε πρώτη ανάγνωση, τροποποιήσεις του νόμου για τη διοικητική ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το πετρέλαιο και τα πετρελαϊκά προϊόντα. Οι τροπολογίες εγκρίθηκαν με 131 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 13 αποχές.

Οι αλλαγές στοχεύουν στη ελάφρυνση των γραφειοκρατικών απαιτήσεων για το εμπόριο πετρελαίου και πετρελαιοειδών, με την εισαγωγή διαφοροποιημένων κατώτατων ορίων στο μέγεθος του ιδρυτικού κεφαλαίου, τα περιουσιακά στοιχεία και τις εγγυήσεις, ανάλογα με τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, ως προϋπόθεση για την εκτέλεση της αντίστοιχης δραστηριότητας.

Οι αλλαγές αναμένεται να βελτιώσουν το ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον στην αγορά καυσίμων.

(Βουλγαρική ραδιοφωνία)