Μεγαλύτερη Στήριξη των Εναλλακτικών Καυσίμων Ζητούν Παραγωγοί και Κατασκευαστές Αυτοκινήτων

energia.gr Του Δημήτρη Αβαρλή

Κατασκευαστές οχημάτων και παραγωγοί εναλλακτικών καυσίμων επισημαίνουν πως η Ε.Ε. πρέπει να στηρίξει τα ανανεώσιμα καύσιμα ενόψει της υλοποίησης της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης υποσχέθηκε τη στήριξη των εγχώριων παραγωγών βιοντίζελ. Ενώσεις και  φορείς, όπως η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, η Liquid Gas Europe, το ePURE, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βιοκαυσίμων και η UPEI

η οποία εκπροσωπεί τους ανεξάρτητους προμηθευτές καυσίμων της Ευρώπης ζήτησαν σε ανακοίνωσή τους πριν λίγες ημέρες τη στήριξη των εναλλακτικών καυσίμων. «Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι μετάβασης στην ενέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) δεν εξαρτώνται μόνο από την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αλλά και από τη στήριξη εναλλακτικών καυσίμων που ήδη μειώνουν τις επιβλαβείς εκπομπές», αναφέρουν. Προσθέτουν πως καθώς η ΕΕ αναδιατυπώνει τη σημαντική περιβαλλοντική και ενεργειακή νομοθεσία στο πλαίσιο της Πράσινης συμφωνίας, δεν πρέπει να εγκαταλείψει τις αποδεδειγμένα καθαρές, και οικονομικές λύσεις, όπως τα ανανεώσιμα καύσιμα.

“Είναι επιτακτικό τα εναλλακτικά καύσιμα να παίξουν ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση”, σημειώνουν και τονίζουν πως είναι σημαντικό η Ευρώπη να παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει τον τρέχοντα ορισμό των εναλλακτικών καυσίμων στην προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, εξασφαλίζοντας συνεπή χάραξη πολιτικής και ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον.

Να σημειωθεί πως τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα αντιπροσωπεύουν σήμερα ένα μικρό αλλά αυξανόμενο ποσοστό του στόλου της ΕΕ. Ωστόσο, καθώς οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τις οδικές μεταφορές εξακολουθούν να αυξάνονται, η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει την εξεύρεση λύσεων. Η ζήτηση για βιοκαύσιμα αυξήθηκε σημαντικά την τελευταία δεκαετία με πολιτικές όπως η οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RED) και η οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μείξη βιοκαυσίμων με τα υπάρχοντα καύσιμα σε διάφορες χώρες και η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα έχει αυξήσει περαιτέρω τη ζήτηση για βιοκαύσιμα σε όλο τον κόσμο.

Την ίδια ώρα το ελληνικό υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζει πλέγμα κινήτρων για την απόκτηση και χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων τα οποία θα καταθέσει σε νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση εντός του πρώτου εξαμήνου. Σε ό,τι αφορά τα βιοκαύσιμα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας χθες στο συνέδριο στο Electromobility 2020 υπογράμμισε ότι θα συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του στόχου του ΕΣΕΚ για αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στις μεταφορές στο 14% το 2030.  Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε πως «στο βιοντίζελ στόχος μας είναι η στήριξη των εγχώριων παραγωγών για την τόνωση της εθνικής οικονομίας και η αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πολιτική προώθησης των προηγμένων βιοκαυσίμων και τον περιορισμού των συμβατικών. Για αυτό το λόγο διερευνούμε σενάρια νέων ενισχυμένων υποχρεώσεων ανάμειξης και επέκτασης της χρήσης των βιοκαυσίμων πέραν των αυτοκινήτων. Καθοριστικό ρόλο στην αεριοκίνηση παίζουν όμως και τύποι αερίου με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα όπως το βιοαέριο, το βιομεθάνιο και το πράσινο υδρογόνο».