Επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για τη μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων

energypress.gr 21 05 2020 | 09:11 Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε την επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με μερική τροποποίηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Read more