Βουλγαρία: Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου θα εγγυηθεί τον ανταγωνισμό στην αγορά

energypress.gr

Η βουλγαρική Βουλή ενέκρινε την ίδρυση Κρατικής Εταιρείας Πετρελαίου.

Οι τροποποιήσεις του νόμου για τα κρατικά αποθέματα και τα αποθέματα πολέμου ορίζουν ότι η ΚΕΠ δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί ή να χρεοκοπήσει. Η ΚΕΠ αναμένεται να κατασκευάσει μια αλυσίδα τουλάχιστον 100 πρατηρίων καυσίμων και να διατηρεί απόθεμα καυσίμων.

Θα λειτουργεί φορολογικές αποθήκες, οι οποίες θα καταγράφονται όπως κάθε άλλη ιδιωτική επιχείρηση, βάσει του Νόμου περί καυσίμων. Υπεύθυνός της θα είναι ο υπουργός Οικονομίας.