Προχωρά το σχέδιο για σύνδεση του διϋλιστηρίου της Μότορ Όιλ με το σιδηροδρομικό δίκτυο

Χάρης Αποσπόρης energypress.gr

Τη σύνδεση του διϋλιστηρίου της Μότορ Όιλ στους Αγ. Θεοδώρους με το σιδηροδρομικό δίκτυο προβλέπει απόφαση του υπουργείου μεταφορών που δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε ΦΕΚ.

Αναλυτικότερα, η κίνηση γίνεται βάσει μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογράψει η εταιρεία με τον ΟΣΕ το 2018 και αφορά την μίσθωση τοπικού ακινήτου προς τη Μότορ Όιλ για διάστημα 30 ετών, καθώς και την εκτέλεση έργου κατασκευής γραμμής 9-10χμ για την εξυπηρέτηση της μονάδας της.

Σημειώνεται ότι το κόστος των σχετικών μελετών θα αναλάβει η Μότορ Όιλ και το κόστος του όλο σχεδίου ανέρχεται σε 15 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το ΦΕΚ περιλαμβάνει τις εξής αποφάσεις:

Αποφασίζουμε:

1.Την έγκριση εκτέλεσης έργου επί της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής από την εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και ειδικότερα επί της σιδηροδρομικής υποδομής του Σ.Σ. Καλαμακίου, ο οποίος βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, κείμενος επί του μετρικού εύρους Δικτύου Πελοποννήσου, τμήμα γραμμής Ελευσίνα – Κόρινθος (Παλαιός Σταθμός), και συγκεκριμένα στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών δεικτών 89+739 (37.921393, 23.023949) και 90+100 (37.926062, 23.021764), όπως περιγράφεται στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών της ΓΑΙΑΟΣΕ ως ΓΑΙΟΤΕΜΑΧΙΟ ΟΣΕ 010305, έκτασης 14.288,84 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων εννέα (9) κτιρίων, συνολικού εμβαδού 213 τ.μ. και της γραμμολογίας (εκτός κύριας γραμμής που θα κανονικοποιηθεί στο πλαίσιο του από 31.05.2018 μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΟΣΕ Α.Ε. και ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.].

2.Την παραχώρηση στην εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. κατά προτεραιότητα χρήσης (κύρια χρήση) επί του άνω ακινήτου, με την επικείμενη γραμμολογία και τις λοιπές υποδομές, για τριάντα (30) χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης, και με ετήσιο μίσθωμα που θα καθορισθεί από την ΓΑΙΑΟΣΕ.

3.Την έγκριση εκτέλεσης έργου επί της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής από την εταιρεία MOTOR ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και ειδικότερα για την κατασκευή δευτερεύουσας γραμμής μεταξύ των Χ.θ.0+850 έως Χ.θ.3+300 (Χ.θ.84+650 έως Χ.Θ.87+100 με χιλιομέτρηση παλαιάς μετρικής γραμμής Π ΑΠ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διυλιστηρίου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στους Αγ. Θεοδώρους.

Η αναγκαία προς τούτο εδαφική ζώνη είναι επιφάνειας 3.910,30μ2 και βρίσκεται στη θέση «Σουσάκι» Αγίων Θεοδώρων Ν. Κορινθίας, με τα όρια της έκτασης να αποτυπώνονται με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΑ και με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ 87 στο από Ιουνίου 2018 τοπογραφικό διάγραμμα Τ1.

4.Την παραχώρηση στην εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. κατά προτεραιότητα χρήσης (κύρια χρήση) επί του άνω ακινήτου, με τη νέα γραμμολογία και τις συνδέσεις με την κύρια σιδηροδρομική γραμμή, για τριάντα (30) χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης, και με ετήσιο μίσθωμα που θα καθορισθεί από την ΓΑΙΑΟΣΕ.

5.Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. θα αναλάβει, με δαπάνες της, χωρίς δυνατότητα αναζήτησης οιασδήποτε δαπάνης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου εξ οιοδήποτε λόγου ή αιτίας, οιοδήποτε ποσού ή δαπάνης:

Α) Την εκπόνηση των σχετικών μελετών και: α) Την κατασκευή των αναγκαίων έργων αναβάθμισης, βελτίωσης και επισκευής των υφιστάμενων εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων του παλαιού σταθμού Καλαμακίου, καθώς επίσης και κάθε αναγκαίο έργο σύνδεσης με την κύρια σιδηροδρομική γραμμή και

β) Την κατασκευή της δευτερεύουσας γραμμής μεταξύ των Χ.θ.0+850 έως Χ.θ.3+300 και των αναγκαίων συνδέσεων με την κύρια σιδηροδρομική γραμμή.

Β) Την κατασκευή και συντήρηση των απαραίτητων για λόγους ασφαλείας, περιφράξεων στα δύο ακίνητα καθώς και τη λήψη και τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, για περίοδο τριάντα (30) ετών.

Γ) Οι μελέτες που θα εκπονηθούν και τα έργα που θα γίνουν, θα εκτελεσθούν βάσει των κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών του ΟΣΕ, σύμφωνα προς την προβλεπόμενη χρήση του έργου, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας και διαλειτουργικότητας για σιδηροδρομικά και συνοδευτικά έργα και υπό την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών του ΟΣΕ.