Εγκύκλιος ΑΑΔΕ: Φορολογικά κίνητρα 50-90% για πιο “πράσινη” ηλεκτροκίνηση

18 08 2020 | 11:12 energypress.gr

Νέα εγκύκλιος της ΑΑΔΕ εξειδικεύει τα κίνητρα φοροελαφρύνσεων για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ηλεκτρικά οχήματα με χρήση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα προβλέπεται να έχουν έκπτωση 50% από τα ακαθάριστα έσοδα  τους για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας φορτιστών ηλεκτροκίνησης, ανεξαρτήτως της πηγής ενέργειας. Το ποσοστό της έκπτωσης θα αυξάνεται στο 70%  για επιχειρήσεις ανά τη χώρα και έως και 90% στα νησιά, εάν η ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από ΑΠΕ.

Στην εξαίρεση από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, θα μπορεί να περιλαμβάνεται η αποζημίωση που καταβάλλεται από τον εργοδότη για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων (έως 50 γραμμαρίων CO2 ανά χιλιόμετρο), εφόσον αυτή αφορά έξοδα κίνησης του εργαζόμενου κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Θα πρέπει βεβαίως να υπάρχουν και τα απαραίτητα παραστατικά.

Επίσης από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία θα μπορεί να εξαιρείται και η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων με λιανική τιμή (προ φόρων) έως 40.000 ευρώ για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα (παροχή σε είδος). Δεν θεωρείται φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Σχετικά με τις επιχειρήσεις, για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων,  της χορηγείται δυνατότητα έκπτωσης του μισθώματος από τα ακαθάριστα έσοδά της,  προσαυξημένης κατά ποσοστό 50% και για το υπερβάλλον ποσό κατά 25%. Για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων τα ποσοστά έκπτωσης καθορίζονται στο  30% και για το υπερβάλλον ποσό στο 15%.  Για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένης κατά 50%.

Όσον αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε νησιά, το ποσοστό αυξάνεται σε 70% κατά το ποσό των δαπανών που αφορούν τη δραστηριότητα εντός των συγκεκριμένων νησιωτικών δήμων. Εάν το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται για την ηλεκτροδότηση των δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης προέρχεται από ΑΠΕ, τότε το ποσοστό έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα νησιά διαμορφώνονται σε 90% και αντιστοίχως σε 70% εάν δραστηριοποιούνται στην υπόλοιπη χώρα.

Εάν οι  δαπάνες γίνονται αποκλειστικά για τη χρήση των σημείων φόρτισης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης, δηλαδή δεν υπάρχει δημόσια πρόσβαση στα σημεία φόρτισης, τότε το ποσοστό της προσαύξησης είναι 30%.

Για τη δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 έως 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένης κατά 50%. Αντίστοιχη δαπάνη για αγορά οχημάτων χαμηλών ρύπων η έκπτωση ορίζεται στο 30%. Για τη δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, (μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων) δίνεται στην επιχείρηση έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά 50%.

Επίσης, η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει άλλα κίνητρα, καθώς,  μεταξύ άλλων, εισάγεται νέος αυξημένος συντελεστής φορολογικής απόσβεσης 100% για κατασκευές και εγκαταστάσεις φόρτισης μη ρυπογόνων οχημάτων. Επίσης αυξάνεται ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης αυξάνεται από 20% σε 50% και από 15% σε 25% για τα μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών  και χαμηλών ρύπων αντίστοιχα. 

Πρόβλεψη υπάρχει και για τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε μονάδες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων, ανταλλακτικών ή άλλων ειδών που αφορούν στη λειτουργία των ηλεκτρικών οχημάτων. Ειδικότερα προβλέπεται ότι έως την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας, οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης μπορούν να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένες κατά 50% και έως το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανά θέση εργασίας, εφόσον προκύπτει αθροιστικά.