Η δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου ολοκληρώνεται μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2020.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β΄/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων ΄΄ Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης ΄΄ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

https://www.obe.gr/wp-content/uploads/2020/08/psifiako-mitroo-pratirion-ΨΡΙΠ465ΧΘΞ-ΦΘ5-1.pdf