Βουλγαρία: Κατασχέθηκαν 40 τόνοι ακατάλληλου ντίζελ

Ως αποτέλεσμα ελέγχων των καυσίμων στη χώρα από την Κρατική Υπηρεσία Μετρολογικής και Τεχνικής Εποπτείας, κατασχέθηκαν σχεδόν 40 τόνοι ντίζελ.

Μετά από διαταγή της Ανώτατης Διοικητικής Εισαγγελίας, η Υπηρεσία έλεγξε τις προδιαγραφές ποιότητας για τα υγρά καύσιμα, τα πρότυπα για περιεκτικότητα σε μόλυβδο, θείο και άλλες βλαβερές ουσίες σ’ αυτά σε 239 πρατήρια βενζίνης, 1 διυλιστήριο πετρελαίου και 3 αποθήκες. Σε ένα μέρος των δειγμάτων διαπιστώθηκε ότι δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ποιότητας και περιεκτικότητας, κάτι που επέβαλε την απομάκρυνση του μη ποιοτικού καύσιμου από την αγορά.

energypress.gr