Η ΙCAP αναβάθμισε την Αegean Oil

Η Aegean Oil αναβαθμίστηκε από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της ικανότητα.

Συγκεκριμένα, η εταιρία απέσπασε από την ICAP αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας από C που ήταν προηγουμένως, σε B, δηλαδή στην κατηγορία χαμηλού credit risk, καθώς και αύξηση του προτεινόμενου πιστωτικού ορίου (από 11,69 εκατ. σε 14,4 εκατ. ευρώ).