ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO1.096,109
UNLEADED 95 BIO1.041,9041.041,446
UNLEADED 100 BIO1.106,0661.106,442
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO777,933776,977
HEATING GASOIL703,813702,746
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO765,552767,707
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ384,762381,111
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ445,062441,411
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ516,577539,501
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ427,183
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S322,349321,280
Fuel Oil No 380 1%S316,908
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO302,120
KERO SPECIAL307,230
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100248,430252,690
ΒΕΑ 30/45268,850
ΒΕΑ 35/40264,600
ΒΕΘ 50/70251,840