ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΠΕ 20/10/20

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.022,082
UNLEADED 100 BIO1.086,346
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO760,980
HEATING GASOIL (ΧΠ)556,607
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO889,513
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ515,182
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ575,482
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ595,345
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ570,520
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S328,735
Fuel Oil No 380 1%S325,827
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO305,260
KERO SPECIAL310,390
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100250,180
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40266,440
ΒΕΘ 50/70253,600

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).