Τοποθέτηση κ.Μιχάλη Κιούση Προέδρου Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, σχετικά με το σχέδιο νόμου για το λαθρεμπόριο, στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσων στις 27/11/20

Συνεδρίαση 2η 27/11/20 ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ με θέμα ημερήσιας διάταξης:Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου

Περισσότερα