ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΠΕ 1/12/2020

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO1.030,441
UNLEADED 100 BIO1.093,912
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO791,204
HEATING GASOIL (ΧΠ)590,178
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO860,031
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ483,828
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ544,128
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ578,950
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ535,422
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S350,102
Fuel Oil No 380 1%S345,404
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO349,560
KERO SPECIAL354,620
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100262,550
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40278,560
ΒΕΘ 50/70265,920

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους).