ΥΕΘΑ: Πρόγραμμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης αγωγού καυσίμου ΠΑ

energypress.gr

«Το κόστος υλοποίησης για το εν λόγω πρόγραμμα εκτιμήθηκε στα 12 εκατ. ευρώ, ωστόσο θα οριστικοποιηθεί επακριβώς κατόπιν του αναλυτικού προσδιορισμού του μεγέθους και της έκτασης των επεμβάσεων στο δίκτυο του αγωγού, καθώς και της τεχνολογίας που θα επιλεγεί για την υλοποίηση. Επιπλέον, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα υπήρξε ομόφωνη γνωμοδότηση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών (ΚΓΕΠ) της ΓΔΑΕΕ, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης».

Αυτό γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη βουλή ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Φραγγίδης με θέμα το «πρόγραμμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης αγωγού καυσίμου για τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας». Παράλληλα επανέλαβε ότι “όπως ορίζεται στη συμφωνία, η εταιρεία Lockheed Martin έχει την πλήρη ευθύνη έναντι του ΥΠΕΘΑ για την υλοποίηση των προγραμμάτων, ως αυτά συμφωνούνται μεταξύ των δύο μερών μέσω της ένταξής τους στη Συμφωνία SSI.

Ειδικότερα, σχετικά με τον ιδιωτικό φορέα που θα υλοποιήσει το πρόγραμμα, ορίζεται ρητά από το ν.4650/2019 (Α’207) και από τη Συμφωνία, ότι οι οικονομικοί φορείς επιλέγονται από την εταιρεία και τελούν υπό την έγκριση του ΥΕΘΑ.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος διευκρίνισε ότι “επιπρόσθετα, οι υποχρεώσεις της Lockheed Martin προσδιορίζονται ως ποσοστό 120% επί της αξίας του συμβολαίου που ανατίθεται σε αυτή από τις αμερικάνικες αρχές για την υλοποίηση της σχετικής διακρατικής συμφωνίας. Η αξία του εν λόγω συμβολαίου χρησιμοποιείται στη Συμφωνία SSI με την τιμή 1.038.400.000 δολαρίων Ηνωμένων Πολιτειών. Η τιμή αυτή είναι προϋπολογιστική και υπόκειται σε τροποποιήσεις, οι οποίες μέσω σχετικής ρήτρας της Συμφωνίας SSI, μεταβάλλουν αναλογικά το ύψος των υποχρεώσεων της εταιρείας, διατηρούμενου πάντα του ποσοστού 120%.

Τέλος, ο κ. Παναγιωτόπουλος κατέθεσε στοιχεία αναφορικά με την τεχνική περιγραφή/τεχνικές προδιαγραφές του έργου, “που περιλαμβάνονται στη συμβατική περιγραφή του προγράμματος, όπως περιλαμβάνονται στην ισχύουσα πρόταση της εταιρείας, καθώς επίσης και τον κατάλογο με τα προγράμματα της Συμφωνίας SSI με τα αιτούμενα στοιχεία”.