ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 14/7/21

ετάρτη, 14 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO1.300,995
UNLEADED 95 BIO1.246,8081.246,341
UNLEADED 100 BIO1.313,4731.313,849
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO985,857984,901
HEATING GASOIL882,531881,463
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO1.045,8771.043,162
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ666,878663,237
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ727,178723,537
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ784,384807,246
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ712,878
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S492,340491,262
Fuel Oil No 380 1%S483,065
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO548,330
KERO SPECIAL553,420
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100379,000383,250
ΒΕΑ 30/45399,370
ΒΕΑ 35/40395,120
ΒΕΘ 50/70382,400

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)