ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 15/7/21

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
UNLEADED LRP BIO1.305,663
UNLEADED 95 BIO1.251,4561.251,009
UNLEADED 100 BIO1.318,2221.318,609
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO989,650988,695
HEATING GASOIL886,813885,755
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
LPG AUTO1.052,2331.049,539
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ673,518669,899
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ733,818730,199
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ788,768811,660
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ720,079
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S496,469495,411
Fuel Oil No 380 1%S487,113
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
KERO553,540
KERO SPECIAL558,630
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ.Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100383,230387,480
ΒΕΑ 30/45403,610
ΒΕΑ 35/40399,350
ΒΕΘ 50/70386,620

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)