Πρόσκληση σε διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης στο πλαίσιο της πράξης “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης” MIS 5035129

Πρόσκληση σε διαδικτυακή  ημερίδα ενημέρωσης στο πλαίσιο της πράξης “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης” MIS 5035129

 

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος διοργανώνει  διαδικτυακή ημερίδα ενημέρωσης των δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης , στο πλαίσιο δημοσιότητας της πράξης  “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης” MIS 5035129.

Σκοπός της ενημερωτικής ημερίδας είναι η προσέλκυση ενδιαφερομένων όσο και η πληροφόρησή τους σχετικά με τις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της πράξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους ακολουθώντας  το παρακάτω Link και συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους.

https://zoom.us/meeting/register/tJcldO6orTkqHdf0bTrW3b22KT-sps4NzO1g