ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2000-2020

Ελληνική Στατιστική Αρχή ΕΛΣΤΑΤ

ΕΛΣΤΑΤ Κλήρωση πενήντα (50) αργυρών συλλεκτικών - Ergasia.gr

Έρευνα Κατανάλωσης Πετρελαιοειδών
Η έρευνα κατανάλωσης πετρελαιοειδών είναι ετήσια έρευνα που βασίζεται σε διοικητικές πηγές και αρχεία (Γενική Δ/νση Ενέργειας, Δ/νση Πετρελαϊκής Πολιτικής, Τμήμα Μελετών/ΥΠΑΝ).
Στοιχεία κατανάλωσης πετρελαιοειδών συγκεντρώνονται από το έτος 1982 προέρχονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου) και παρουσιάζονται σε δημοσιεύματα της υπηρεσίας.
Τα στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση πετρελαιοειδών προέρχονται από τις εταιρείες εμπορίας και τις εταιρίες διύλισης και παρακολουθούνται από το ανωτέρω Υπουργείο.
Στους πίνακες που δημοσιεύονται περιλαμβάνεται η ετήσια κατανάλωση πετρελαιοειδών κατά περιφέρεια, νομό και κατηγορία, για τα έτη από το 2000.
Συγκεκριμένα, η κοινή βενζίνη καταργήθηκε το 2000 και το 2002 αντικαταστάθηκε η super από την LRP. Μονάδα μέτρησης είναι οι Μετρικοί Τόνοι.

 

Πετρελαιοειδή (κατανάλωση) / 2000-2020 στα κάτωθι link

Κατανάλωση πετρελαιοειδών ανά περιφέρεια και νομό (2000 – 2020)
Κατανάλωση πετρελαιοειδών κατά κατηγορία (2000 – 2020)
Ποσοστό (%) κατανάλωσης πετρελαιοειδών κατά περιφέρεια (2000 – 2020)

Πίνακας

Κατανάλωση πετρελαιοειδών, κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή, περιφέρεια και νομό και κατηγορία